Piet van de Geer: De toren die alles heeft meegemaakt

Piet van de Geer: De toren die alles heeft meegemaakt

‘Het is vandaag de dag moeilijk voor te stellen dat deze toren vroeger midden in het dorp Winssen stond. Met de komst van de eerste dijken in de late middeleeuwen, dicht bij de toren, verplaatste ook het centrum zich en dat is nu nog altijd te zien. De toren is bijzonder omdat de hele geschiedenis van Winssen eraan voorbij getrokken is. En wat niet iedereen weet; deze toren is zelfs getuige geweest van een stukje wereldgeschiedenis.’

Wie de moeite neemt om helemaal naar boven te klimmen ziet op de torenklok het jaartal 1679 en de naam van de gulle gever: Johan van Ghent. De van Ghents waren destijds ‘heren van Winssen’ en bewoonden een kasteel aan de huidige (locatie). Het kasteel heeft de tand des tijds niet overleefd, maar de broer van Johan, de eveneens in Winssen geboren Willem Joseph maakte carrière in het leger. Admiraal Willem van Ghent groeide – naast Michiel de Ruyter en Johan de Witt – uit tot een van de grote zeehelden uit de 17e eeuw.’

‘Onbegrijpelijk dat zijn geboorteplaats onbekend is gebleven’, aldus Piet van de Geer, die na grondig historisch onderzoek de connectie tussen de zeeheld en Winssen ontdekte. ‘Hoog tijd ook om deze geschiedenis een plek te geven. Dat gebeurt op 12 mei 2018, wanneer het plein tegenover de kerk officieel tot Admiraal van Ghentplein zal worden omgedoopt. Nog mooier zou het zijn als er ook een standbeeld van deze beroemde Winssenaar zou komen. Van Ghent is een van de grote namen uit onze geschiedenis. Dat is toch iets om trots op te zijn?’